OM ATLAS

Atlas Timber & Hardwood er et danskejet handelsselskab, der opererer i hele Europa. Virksomheden blev grundlagt i 1999, og har siden udvidet forretningsområdet både geografisk og produktmæssigt. I dag er vi en international råtræshandler, der kan tilbyde alle europæiske træarter i alle gængse kvaliteter og sorteringer. Vi har erfaring i at servicere alle kundetyper, og i at håndtere alt fra de små specialordrer til de største leverancer af ensartet og velsorteret råtræ.

Atlas Timber & Hardwood er repræsenteret i flere europæiske lande, og køber direkte fra private og offentligt ejede skove. Vi handler kun med professionelle aktører, for at sikre de højeste standarder. Atlas Timber & Hardwood kan tilbyde både små og store partier PEFC ™- og FSC ® -certificeret råtræ.

Vi arbejder målrettet med at optimere logistikken, for at sikre hurtig og smidig levering, og forstår værdien af korrekt levering til rette tid og på rette sted. Vores opgave er at handle råtræ på en sådan måde, at både køber og sælger får mest muligt ud af vores samarbejde.

Atlas Timber & Hardwood bakker op omkring uddannelse og vidensdeling inden for skovbrugssektoren, da vi mener, at god og langsigtet skovforvaltning starter med solid uddannelse.

LEGAT

Atlas Timber & Hardwood har indstiftet et legat til bacheloropgaver på uddannelsen til Skov- og landskabsingeniør. AtlasPrisen er oprettet for at styrke de studerendes interesse for klassisk skovbrug med hovedvægt på træproduktion i Danmark.

Det er derfor kun opgaver, der behandler de driftsøkonomiske, handels- og skovdyrkningsmæssige aspekter af klassisk produktionsskovbrug, der kan komme i betragtning.

I den samlede vurdering af opgaverne, vil det skovbrugsfaglige blive vægtet højere end den formelle og grammatiske fremstilling.

Prisen på 20.000 kroner bliver tildelt en gang om året.

Forudsætningen for tildeling af AtlasPrisen er, at opgaven minimum har opnået karakteren 10 efter 7-trinsskalaen.

Atlas Timber & Hardwood udvælger prismodtageren blandt de opgaver, som er blevet indstillet på baggrund af en faglig vurdering fra opgavevejlederen og Skovskolens forstander.

Et eksemplar af opgaven, en kortfattet motivering af indstillingen samt angivelse af forfatteren og den opnåede karakter skal være os i hænde senest 30 dage inden Skovskolens årlige dimission, hvor prisen vil blive overrakt af en repræsentant fra Atlas Timber & Hardwood.

CERTIFIKATER